ذخیره خبر                    RSS                     چاپ خبر
                                          

قطار ارزیابی سازمان از مدیران مدارس سما :به ایستگاه واحد ارومیه رسید

صبح روزپنج شنبه 23خرداد ماه نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان  آذربایجان غربی  با حضور سلطانی صبور معاون آموزشی و پژوهشی سما در معاونت آموزش های عمومی و مهارتی سما  واحد ارومیه  تشکیل گردید.

عطااله سلطانی صبور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان هدف از برگزاری این نشست ها را تحول و تبدیل سما به برند دانست وگفت: آقای دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و امنا دانشگاه آزاد اسلامی عنایت ویژه ای به سما دارند وفرمودند:  اولویت دانشگاه تقویت مدارس سما  می باشد چرا که فرهنگ ، توسعه و پیشرفت دانشگاه از سما شروع می شود.  

سلطانی صبور افزود : برنامه ای پنج ساله  طراحی و در حال پیاده سازی می باشد که از لحاظ تولید ایده های نو ، تکریم ارباب رجوع ، کیفیت ، آداب ، مردم داری ، انقلابی بودن و فرهنگی مجموعه سما به سطحی برسد که خانواده ها داوطلب ثبت نام فرزندان  خود در سما باشند وسما  تبدیل به برند درسطح کشور شود و در برخی از واحد ها ، شاهد نتایج خوبی در این زمینه هستیم.

وی به اهداف برگزاری  سمینار در شهرهای مشهد ، تهران و نشست های استانی سما اشاره نمود وتصریح کرد: برای اجرای سند تحول بنیادین به نظرات  معلمان ومدیران سما در سطح کشور نیازاست وبا توجه به تنوع اقوام باید سیاستها تدوین و نسبت به منطقه تصمیم گیری  شود . اگرسما  بتواند مدیران و معلمانی طبق سند تحول بنیادین تربیت نماید به نظام تعلیم وتربیت کشور کمک کرده است  و تبدیل به الگوی عملی و مدیریت الهی در نظام آموزش و پرورش خواهد شد.

در ادامه هر یک از مدیران سما استان  گزارشی از عملکرد  خود در زمینه نتایج نشست ها و اجرای آن در مدارس متبوع ارائه نمودند.

از دیگر برنامه های سفر دو روزه دکتر سلطانی صبور ، دیدار با کارکنان و بازدید از مدارس سما واحد ارومیه بود.

قطار ارزیابی سازمان از مدیران مدارس سما  :