مجتمع دخترانه

نام و خانوادگی: آرزو ساطی
سوابق :
۳۰سال سابقه آموزشی
۲۰سال سابقه مدیریت و معاونت
۴سال مدیریت مدرسه شهید بهراموند
۲سال معاونت مدرسه نمونه دولتی نماز و مدارس فاطمه زهرا ، حجاب ، شهید باقری ، رسالت

مدیریت مدرسه سما ۲ از سال ۹۴ تاکنون


 آخرین بروز رسانی : چهارشنبه ، 28 فروردین 1398