خطوط ارتباطی

برای تماس با مجتمع سما لطفآ با شماره های زیر تماس گرفته و داخلی موردنظر را شماره گیری نمائید

33662058-33665140

33668645-33668470

واحدسازمانی

نام همکار

شماره داخلی

دبیر شورای نظارت و هماهنگی

آقای شکرنیا

409

کارشناسان آموزشی پژوهشی فرهنگی دبیرخانه شورا

خانم رضابیگی

413

معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي ( سما )

آقای شکرنیا

171

فکس حوزه معاونت

-

33659270

رییس آموزشکده

-

172

معاون آموزشی وپژوهشی

آقای مددیار

151

رئیس امورمالی

آقای رفاهی

231

کارشناس امور اداری

آقای سلدوزیان

163

مدیرپژوهش

خانم نقیب

145

امورمالی آموزشکده

آقای حمزه پور

232

کارشناس فناوری اطلاعات

آقای اباذرلو

241

امورمالی حوزه معاونت

آقای صاحبی

251

آموزش کامپیوتر،تربیت بدنی ونقشه کشی عمومی و صنعتی

آقای خانلو

152

آموزش حسابداری،ساختمان،نقشه برداری وتاسیسات الکتریکی

آقای آوانسری

161

آموزش معماری،الکترونیک ،الکتروتکنیک وگرافیک

آقای ابراهیم زاده

153

بایگانی آموزش

آقای علیزاده

131

کارشناس فرهنگی

آقای خلیلی

332

امورفارغ التحصیلان ومشمولین

آقای سمائی

133

مسئول دبیرخانه

آقای پورعلی

111

فکس دبیرخانه

-

33653881

کارپردازی

آقای حافظ

235

اتاق اساتید

آقای ثانی

154

آزمایشگاه برق-الکترونیک

آقای آقاپور

336

کتابخانه

آقای نوری

221

مدیرمجتمع پسرانه

آقای وحیدافشار

33662069

مدیر دبستان پسرانه

آقای فکری

252

مدیر مجتمع دخترانه سما

خانم شهپری

33671918

دبیرستان دخترانه سما 2 – خیابان مدیریت

خانم ساطی

32222233

انتظامات

آقایان مروت جو ، ملاجعفری ، عموپور

200

انتظامات خواهران

خانم سید شربتی

201

 

آدرس پستی :آذربایجان غربی - ارومیه -شهرک بهداری -خیابان فارابی-خیابان محتشم - مجتمع آموزشی سما


 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 26 فروردین 1398