شماره تماس  :  33662058  ( جزئیات بیشتر در منوی ارتباط با ما )            ایمیل :  Info@samaurmia.ac.ir
آدرس پستی :آذربایجان غربی - ارومیه -شهرک بهداری -خیابان فارابی-خیابان محتشم - مجتمع آموزشی سما         صندوق پستی: 1544          کدپستی: 36458-57171