مقالات

 

ردیف

نام مقاله

مکان ارائه

زمان ارائه

نام ارائه دهنده

سمت ارائه دهنده

1 موازی سازی الگوریتم های ژنتیک در رنگ آمیزی گراف سومین همایش علمی مهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات بهمن89  اسمعیلی هیئت علمی
2 a new dynamic data allocation algoritm for distributed database ژورنال ijcsis بهمن 89  اسمعیلی هیئت علمی
3 an imrouved art algoritm for gridschduling problem usingbiasedinitial ants iccrd کنفرانس بین المللی کشور چین اسفد89  مددیار مدیر گروه کامپیوتر
4 تحت عنوان بررسی رفتارساختمان های بتنی طراحی شده براسا س عملکرد تحت اثر زلزله ناغان دراولین کنفرانس پدافند غیرعامل وسازه های مقاوم تبریز اسفد89 برمکی معاون آموزشی
5 non liner behaviour of suspended zipper braced frames ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اردیبهشت90  دشتی اسناد حق التدریس
6 انعقاد قرارداد اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی برروی محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران   خدایاریگانه هیات علمی
7 طرح پژوهشی تحت عنوان ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با داده های فازی با استفاده از واحدهای تصمیم گیری ایده آل و غیرایده آل طرح پژوهشی تابستان 90 نباهت- اسماعیلی  هیات علمی
8 finding near optimal solution for graph coloring problem with parallel genetic algoritms ژورنال ijcsis 2010 مهندس اسمعیلی هیات علمی
9 Computing the efficiency of dmu with stochastic inputs and outputs

 ژورنال International journal of computer science

پائیز90 نباهت- اسماعیلی هیات علمی
10 Ranking decision making unit with stochastic data using jam model ژورنال journal of mathematics research زمستان 90 نباهت -اسماعیلی هیات علمی
11 Computing the efficiency of dmus with fuzzy data using ideal and anti  ideal dmus ژورنالnternational journal of computer science بهار91 نباهت- اسماعیلی هیات علمی
12 genetic algoritms vs.niching methods on clustering undirected weighted graph ژورنال International journal of  science engineering research and application تابستان 91  اسماعیلی-نباهت هیات علمی
13 بررسی کارایی واحدتصمیم گیری باداده تصادفی با مدلbcc,رتبه بندی کارایی واحدها با داده تصادفی با استفاده ازمدل حجم سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده هادر فیروزکوه تابستان 91 مهردادنباهت هیات علمی
14

Evaluating the efficiency of dmus with stochastic data using bon ferroni inequality via ccr model

International journal of mathematical

تابستان 91 نباهت- اسماعیلی هیات علمی
15

classifying inputs and outputs with fuzzy data

journal of mathematics research

تابستان 91 نباهت- اسماعیلی هیات علمی
16 مجموعه عناوین مقالات به صورت فایل pdf می باشد ، برای دریافت عنوان  برروی لینک مقابل کلیک نمائید. دریافت عناوین مقالات   سعید خدایاریگانه هیات علمی
17 کتاب االگوریتم های ژنتیک وبرنامه نویسی ژنتیک(مفاهیم پیشرفته و کاربردی) انتشارات پیام سما مهر91 مهندس اسمعیلی هیات علمی

 


 آخرین بروز رسانی : یکشنبه ، 26 خرداد 1392