گروه های آموزشی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی سمت
1

مجتبی مددیارآده

کارشناسی ارشدکامپیوتر-نرم افزار

هیات علمی تمام وقت ومعاون آموزشی وپژوهشی

2

فرشادبرمکی

کارشناسی ارشدعمران -سازه

 هیات علمی تمام وقت ومدیرگروه رشته ساختمان

3

خلیل بهبودی اصل

دانشجوی دکتری الکترونیک دیجیتال ،سخت افزار

 هیات علمی تمام وقت ومدیرگروه الکترونیک والکتروتکنیک

4

رضاآفاقی اصل

کارشناسی ارشد معماری

هیات علمی تمام وقت آموزشکده

5

آمنه هاشمی

کارشناسی ارشد معماری

 هیات علمی تمام وقت ومدیرگروه معماری

6

سعیدخدایاریگانه

کارشناسی ارشد حسابداری

 هیات علمی تمام وقت ومدیرگروه حسابداری

7

فردین اسمعیلی

کارشناسی ارشدکامپیوتر-نرم افزار

هیات علمی تمام وقت آموزشکده و مدیرگروه کامپیوتر

8

مهردادنباهت

کارشناسی ارشدریاضی کاربردی

 هیات علمی تمام وقت آموزشکده

9

میلاد رمضانی

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

 هیات علمی تمام وقت آموزشکده

10

توفیق تابش

دانشجوی دکتری معماری - انرژی

 هیات علمی تمام وقت آموزشکده

12

ماریام یوخنه

کارشناسی ارشد حسابداری

هیات علمی تمام وقت و مدیرپژوهش

13

حسن ذوالفقاری

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

هیات علمی تمام وقت آموزشکده ومدیرگروه تربیت بدنی

14

 آرزو نقيب

كارشناسي ارشد-نرم افزار هيات علمي تمام وقت آموزشكده
15 زهرا صمديان

دانشجوي دكتري تخصصي  فيزيولوژي ورزشي

هيات علمي تمام وقت آموزشكده

 


 آخرین بروز رسانی : چهارشنبه ، 29 آذر 1396