تاریخچه سازمان سما

در سال 1370 كه آموزش و پرورش با محدوديت هايي از نظر توسعه فضاي آموزشي روبرو بود از طرف جناب آقاي دكتر جاسبي رياست عاليه ي دانشگاه آزاد اسلامي طرح جامعي براي توسعه مدارس غير انتفاعي كشور ارائه شد .متعاقب آن بر اساس توصيه ي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورمحترم وقت و رئيس هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي ، فعاليت هاي سازمان « سما » شكل گرفت .در سال 1373 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي توسعه مدارس سما و توجه مسئولين به تربيت اسلامي و علمي دانش آموزان را يكي از محورهاي حركت دانشگاه اعلام داشتند . اساسنامه سازمان كه به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيده است ، فعاليت در دوره هاي تحصيلي آموزش عمومي و كارداني فني و حرفه اي را به عنوان كاركرد اين سازمان تعيين كرده است .

آمار رسمی مراکز سازمان سما در کشور به شرح زیر می باشد:
 
*آمار آموزشکده های فنی و حرفه ای سما:                                                                            
   
تعداد آموزشکده ها 120
تعداد دانشجویان(به انضمام واگذاری از دانشگاه) 94918
تعداد اعضای هیأت علمی همگن شده و تمام وقت 4423
تعداد رشته محل 1484
تعداد فارغ التحصیلان 251631
 
 
*آمار مدارس سما:

تعداد مدارس  588(بانضمام 171دوره پیش دبستانی ضمیمه مدارس ابتدایی )     
تعداد دانش آموزان (با احتساب بسته حمایتی)      76848
تعداد کلاس 4175
 
 
تعداد دانش آموزان سما  به تفکیک دوره های تحصیلی سال 97-96:

مقطع تعداد دانش آموز تعداد واحد آموزشی
پیش دبستانی 6411 171
ابتدایی 44806 252
متوسطه دوره اول 14799 162
متوسطه دوره دوم 9431 140
فنی و حرفه ای 822 17
کاردانش 529 17