چهارشنبه ، 28 فروردین 1398   ساعت 1:24 PM
آرشیو اخبار       
       قطار ارزیابی سازمان از مدیران مدارس سما :به ایستگاه واحد ارومیه رسید

    شنبه ، 25 خرداد 1398   ساعت 8:11 AM


       شکرنیا : شهید مطهری فردی اسلامی ،انقلابی ،حماسه ساز و دشمن شناس بود

    سه شنبه ، 17 اردیبهشت 1398   ساعت 8:19 PM


آرشیو اخبار       
       دانش آموز سما واحد ارومیه : مدال برنز المپیاد بین المللی ریاضیات مدارس آسیا را کسب کرد

    یکشنبه ، 5 خرداد 1398   ساعت 2:40 PM


       در معاونت سما واحد ارومیه : مسابقات ایده پردازی دانش آموزان و معلمان برگزار شد

    دوشنبه ، 20 اسفند 1397   ساعت 5:14 PM


آرشیو اخبار       
       دانش آموز دبستان دخترانه سما واحد ارومیه :مقام اول حفظ 5 جزقرآن کریم استان را کسب کرد

    چهارشنبه ، 25 اردیبهشت 1398   ساعت 7:40 AM


       

    شنبه ، 31 فروردین 1398   ساعت 9:03 PM


آرشیو اخبار       
     کسب مقام چهارم امورمالی درخصوص ترازپایان سال 1391     چهارشنبه ، 18 دی 1392   ساعت 6:06 PM
آرشیو اخبار