دانش آموز دبستان پسرانه سما ارومیه مداح برتر استان شد     یکشنبه ، 5 اسفند 1397   ساعت 2:36 PM
     جشنواره جابر بن حیان در دبستان دخترانه سما برگزار شد     سه شنبه ، 30 بهمن 1397   ساعت 2:22 PM
     مراسم یلدا در مدارس سما واحد ارومیه     شنبه ، 1 دی 1397   ساعت 3:14 PM
آرشیو اخبار       
       بازارچه مهارتی تولیدات در طرح آموزشی مهارت ورزی مدارس سما ارومیه برگزار شد

    چهارشنبه ، 15 اسفند 1397   ساعت 8:08 PM


       مدیر کل منابع طبیعی استان :درختان ، فضای سبز و گلها زندگی ما هستند

    چهارشنبه ، 15 اسفند 1397   ساعت 8:06 PM


آرشیو اخبار       
       در معاونت سما واحد ارومیه : مسابقات ایده پردازی دانش آموزان و معلمان برگزار شد

    دوشنبه ، 20 اسفند 1397   ساعت 5:14 PM


       مقاله مشترک آقای مجتبی مددیار از اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر سما واحد ارومیه و آقای محرم نیکویی از اساتید مدعو رشته ریاضی

    سه شنبه ، 31 شهریور 1394   ساعت 1:22 PM


آرشیو اخبار       
       دانش آموز دبستان پسرانه سما ارومیه مداح برتر استان شد

    یکشنبه ، 5 اسفند 1397   ساعت 2:36 PM


       برنامه زمانی حضورکارشناس بخش خواهران نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشکده

    شنبه ، 24 آبان 1393   ساعت 4:23 PM


آرشیو اخبار       
     کسب مقام چهارم امورمالی درخصوص ترازپایان سال 1391     چهارشنبه ، 18 دی 1392   ساعت 6:06 PM
آرشیو اخبار