• ترم تابستان 98
  • واگذاری جذب دانشجو در مقطع کارشناسی به آموزشکده‌های سما
  • مسابقه کتابخوانی آداب روزه داری ، احوال روزه داران