رئیس آموزشکده

نام و نام خانوادگی : عباس صداقتی

سمت : ریاست دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد ارومیه

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه هنر تهران سال1380

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه تهران

سوابق خدمتی و حرفه ای:

-مسئول واحد طراحی و معماری دفتر فنی استانداری

-رئیس آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما یاسوج از سال 1386تا 1392

-معاون عمرانی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

-عضو شورای آموزشی،پژوهشی وفرهنگی منطقه 1و16 سما

-عضو اصلی و نایب رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ک.ب دوره پنجم و ششم

-رئیس گروه تخصصی معماری استان ک.ب از سال 1386

-نماینده استان در شورای عالی شهرسازی ومعماری کشور وکمیسیون ماده 5و...

-دارای پروانه آموزش معماری از وزارت راه و شهرسازی

-عضو هیات تحریریه  نشریه مهندسان زاگرس

-داور مقالات معماری نشریه مهندسان زاگرس

-دارای پروانه اشتغال پایه 1 طراحی و نظارت معماری

 

سوابق پژوهشی:

الف:کتب:                                                                                                                   

-ترجمه کتاب"مصر:خدایان ،اسطوره‌ها ومذهب- جلد اول"

-ترجمه کتاب" حفاظت و مرمت ساختاری در معماری میراثی"کتاب مرجع رشته مرمت

- ترجمه کتاب"مصر:خدایان ،اسطوره‌ها ومذهب- جلد دوم"

-تالیف کتاب "روح هنر معماری مصر باستان"

ب:مقالات:

-نگارش وچاپ5 مقالهISC با عنوانهای:

A:Beginning of architecture at southern zagros(The regions of Kohgiloye and Bakhtiary)

B:The End of Realism Painting Art of Cave and Creation of Temple Architecture.

C: Water and architecture in the sustainably development

D: Architecture and Music Places

E:Architecture system feedback

 

 معماری برای بویراحمد یا تخریب خاطره ها، فصلنامه مهندسان زاگرس، سال اول شماره سوم، 18-21

آب وزندگی در معماری فصلنامه مهندسان زاگرس

آب و معماری در توسعۀ پایدار ، همایش ملی عمران معماری و توسعه شهری تبریز ، تبریز، ایران


 آخرین بروز رسانی : سه شنبه ، 9 خرداد 1396